Đăng nhập, fork code từ repo dự án vào repo cá nhân, tải code về máy, chỉnh sửa code ở máy, upload code lên repo cá nhân (commit), tạo pull request tới repo …
Tag: hướng dẫn sử dụng github – GitHub hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sử dụng github – GitHub hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sử dụng github – GitHub hướng dẫn sử dụng

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *